Đề tài: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án môn hạc PHftR 1 Lêl RÓI ĐẩU Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong những năm gần đây trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản sửa đổi bổ xung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng như chế đội tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính nói riêng cho phù hợp với các chính sách mới. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về một khía cạnh của hoạt động cho thuê đó là hoạt động thuê tài chính đổng thời cùng luận bàn những thắc mắc trong chế độ kế toán về vấn đề này tôi xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam mà tôi đã sưu tầm nghiên cứu được. Tôi thực hiện công việc này với mong muốn làm sáng tỏ những nghi vấn của mình và phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về một hoạt động đang còn khá xa lạ với nhiều người nhưng lại rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là trong hoàn cảnh hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay đều thiếu vốn hoạt động. Tình trạng lạc hậu về công nghệ sản xuất dẫn đến năng suất chất lượng kiểu dáng của hầu hết các doanh nghiệp mất dần khả năng cạnh tranh trên thị trường kể cả thị trường trong nước. MỘT số VẤN ĐỂ VỂ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOAN TSCĐ THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM Nội dung đề tài mà tôi trình bầy dưới đây sẽ gổm các phần chủ yếu sau đây 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án môn hạc I - KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM II - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ Tổ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM III - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ THU NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐẢNG KÝ VÀ CUNG CAP THÔNG TIN VỀ GIAO

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.