Đề tài: Vai trũ cơ bản về thị truờng chứng khoán ở Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vai trũ cơ bản về thị truờng chứng khoán ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Lồi NÓI ĐẦU Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là Đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất đổng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đòi hỏi phải có nguổn lực lớn mà cụ thể là huy động được nguổn vốn lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước. Phát triển thị trường chứng khoán tìm ra các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán đã đáp ứng được nhu cầu cấp bách về nguổn vốn hiện nay. PHẦN I NHỮNG VẤN ĐE cơ BẢN VE THỊ TRƯỒNG CHỨNG KHOÁN I. CHÚNG KHOÁN VẢ THỊ TRƯỜNG CHÚNG KHOÁN 1. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán trên thế giới. Thị trường chứng khoán là yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại. Đến nay hầu hết các quốc gia có nền kinh tế phát triển đều có thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đã trở thành một định chế tài chính không thể thiếu được trong đời sống kinh tế của những nước theo cơ chế thị trường. Vào khoảng giữa thế kỷ 15 ở tại những thành phố trung tâm buôn bán của phương tây các thương gia thường tụ tập tại các quán cà phê để thương lượng việc mua bán trao đổi các loại hàng hoá như nông sản khoáng sản ngoại tệ và giá khoán động sản . Điểm đặc biệt là trotng những cuộc thương lượng này các thương gia chỉ dùng lời nói để trao đổi với nhau không có hàng hoá 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. ngoại tệ giá khoán động sản hay bất cứ một loại giấy tờ nào. Những cuộc thưong lượng này nhằm thống nhất với nhau các Hợp đổng mua bán trao đổi thực hiện ngay kể cả những hợp đổng cho tưong lai 3 tháng 6 tháng hoặc một năm sau mới thực hiện. Những cuộc trao đổi này lúc đầu chỉ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    35    1    30-09-2023
73    43    2    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.