Hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô ngọt

I- ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC: Là loại cây ngắn ngày, ưa ánh sáng. Điều kiện thích hợp: - Nhiệt độ: 25 – 300C - Ẩm độ đất: 80 – 88%. - Ẩm độ không khí: 70 – 80%. - Thời gian sinh trưởng: 70 – 80 ngày. II- KỸ THUẬT CANH TÁC: 1. Thời vụ: - Vụ Đông Xuân: Gieo hạt từ ngày 20/12 10/101 năm sau. - Vụ hè: Gieo hạt cuối tháng 3. - Vụ thu: Gieo hạt cuối tháng 5 đầu tháng 6. 2. Chọn giống: Nên chọn các giống sau: - Giống của công ty Giống. | Hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô ngọt I- ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC Là loại cây ngắn ngày ưa ánh sáng. Điều kiện thích hợp - Nhiệt độ 25 - 300C - Ẩm độ đất 80 - 88 . - Ẩm độ không khí 70 - 80 . - Thời gian sinh trưởng 70 - 80 ngày. II- KỸ THUẬT CANH TÁC 1. Thời vụ - Vụ Đông Xuân Gieo hạt từ ngày 20 12 10 101 năm sau. - Vụ hè Gieo hạt cuối tháng 3. - Vụ thu Gieo hạt cuối tháng 5 đầu tháng 6. 2. Chọn giống Nên chọn các giống sau - Giống của công ty Giống cây trồng Nông Hữu Hoa Trân. - Giống của tập đoàn Sylgenta Sugar 75. 3. Chọn đất - Đất có thành phần cơ giới thịt nhẹ thịt trung bình. Đất phù sa ven sông. - Độ pH đất từ 5 5 - 6 5 - Tưới tiêu chủ động. 4. Kỹ thuật làm đất Đất phải được cày bừa kỹ sâu 20 - 25cm sạch cỏ dại. Sau đó lên luống. - Mặt luống rộng 90cm. - Chiều cao luống 15 - 20cm. - Rãnh luống rộng 30cm. Xử lý đất để phòng trừ sâu xám cắn phá cây con bệnh tuyến trùng rễ bằng các loại thuốc sau - Dùng Vibasu 10Br hoặc Basudin 10H liều lượng 01kg sào. - Oncol 5G liều lượng 2 - 3 kg sào. - Vimoca 10G liều lượng 0 5 - 1kg sào để rải gốc. 5. Gieo hạt Có thể gieo hạt trực tiếp hoặc ngâm ủ hạt giống khi nảy mầm rồi mới gieo. Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống Ngâm hạt giống trong nước sạch từ 3 - 6 giờ vớt ra để ráo rồi cho vào vải sạch giữ ẩm ấm. Khoảng 6 - 8 giờ đảo hạt giống 1 lần. Khi thấy hạt nứt nanh thì đem trồng trên đất ẩm ướt . 6. Mật độ gieo trồng - Hàng cách hàng 65 - 70cm. - Cây cách cây 25 - 30cm mỗi hốc gieo 1 hạt. - Lượng hạt giống cần 6 - 8kg ha. 7. Lượng phân bón ha Mức đầu tư trung bình - Phân chuồng hoai mục 10 tấn hoặc có thể thay thế bằng 2 tấn phân hữu cơ vi sinh. - Urê 300 - 400kg. - Super lân 400 - 450 kg. - Kali Clorua 100 - 200 kg. 8. Kỹ thuật bón phân ha Tùy theo độ phì của đất khả năng thâm canh tình hình sinh trưởng của cây mà tính toán tăng giảm lượng phân bón cho hợp lý. Bón lót Bón toàn bộ phân chuồng và phân lân. Bón rải đều trên mặt ruộng trước khi cày. Bón thúc Chia làm 03 lần bón a Bón thúc lần 1 Sau khi gieo hạt 10 - 12 ngày. - Urê 80 -

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    98    4    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.