Kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc gà hậu bị

1 - Thức ăn và cách cho ăn - Hạn chế số lượng thức ăn hàng ngày từ 5 tuần tuổi. Khống chế thức ăn để gà đạt khối lượng chuẩn. Thức ăn hàng ngày có thể giảm 20 – 30% tùy vào mức sinh trưởng của gà. - Thay dần trong vòng 1 tuần thức ăn gà con sang gà dò và gà dò sang gà đẻ vào các tuần tuổi thích hợp. - Chăn thả ngoài vườn để tận dụng thức ăn trong thiên nhiên. - Thức ăn đảm bảo chất lượng. - Có thể cho gà ăn. | Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc gà hậu bị 1 - Thức ăn và cách cho ăn - Hạn chế số lượng thức ăn hàng ngày ừ 5 tuần tuổi. Khống chế thức ăn để gà đạt khối lượng chuẩn. Thức ăn hàng ngày có thể giảm 20 - 30 tùy vào mức sinh trưởng của gà. - Thay dần trong vòng 1 tuần thức ăn gà con sang gà dò và gà dò sang gà đẻ vào các tuần tuổi thích hợp. - Chăn thả ngoài vườn để tận dụng thức ăn trong thiên nhiên. - Thức ăn đảm bảo chất lượng. - Có thể cho gà ăn thêm rau xanh sạch thái nhỏ. 2 - Quản lý đàn gà Quan sát theo dõi đàn gà hàng ngày kho cho ăn - Quan sát theo dõi các hoạt động của đàn gà hàng ngày để phát hiện hiện tượng bất thường và có biện pháp can thiệp kịp thời. - Quan sát đặc điểm ngoại hình của gà hàng ngày Màu lông khối lượng màu sắc mào. để loại thải những con xấu. - Quan sát thời điểm gà đẻ bói để điều chỉnh phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng cho phù hợp đẻ sớm quá thì phải hãm lại nhốt và cho ăn ít đẻ muộn đẻ muộn hơn thì phải thúc đẻ bằng cách cho ăn tự do. - Đặc biệt chú ý chăm sóc đàn gà trống để đảm bảo có trống tốt. Chăm sóc sức khỏe gà trong điều kiện khí hậu nóng - Che ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào chuồng đặc biệt vào buổi chiều mùa hè. - Cung cấp đủ nước uống sạch mát. - Thả gà ăn vào lúc mát. - Bổ sung thức ăn có hàm lượng đạm cao giàu vitamin và khoáng. Cung cấp 1 5 - 3 0 gam vitamin C vào 1 lít nước uống trong những ngày trời nóng. - Tăng thêm số lượng máng ăn máng ăn máng uống và diện tích chuồng vườn cho gà hoạt động. 3 - Chọn giống - Kết thúc 20 tuần tuổi chọn đạt tiêu chuẩn sang đàn gà đẻ. - Tiến hành chọn gà trống với gà mái theo tỷ lệ 1 8 đến 1 10. 4 - Các biện pháp tăng độ đồng đều của đàn gà để gà đẻ cao và đúng thời gian - Phân loại gà theo khối lượng lúc 10 và 16 tuần tuổi để đạt độ đồng đều .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
348    72    2    28-05-2024
62    286    3    28-05-2024
20    554    2    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.