Phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả.

1. Mục tiêu của việc sử dụng thuốc BVTV: + Phát huy tác dụng tích cực của thuốc BVTV trong việc đẩy lùi tác hại của dịch hại. + Hạn chế đến mức thấp nhất tác dụng xấu của thuốc BVTV đến con người , cây trồng, sinh vật có ích và môi trường sống. Để đạt được mục tiêu trên , cần thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV. 2. Nội dung kỹ thuật 4 đúng trong việc sử dụng thuốc BVTV: 2. 1. Đúng thuốc : - Thuốc trừ đúng đối tượng :. | Tkl I 1 J 1 1 Phương pháp sử dụng thuôc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. 1. Mục tiêu của việc sử dụng thuốc BVTV Phát huy tác dụng tích cực của thuốc BVTV trong việc đẩy lùi tác hại của dịch hại. Hạn chế đến mức thấp nhất tác dụng xấu của thuốc BVTV đến con người cây trồng sinh vật có ích và môi trường sống. Để đạt được mục tiêu trên cần thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV. 2. Nội dung kỹ thuật 4 đúng trong việc sử dụng thuốc BVTV 2. 1. Đúng thuốc - Thuốc trừ đúng đối tượng Khi chọn mua thuốc BVTV nông dân cần biết rõ loài dịch hại mình cần phòng trừ. Nếu không tự xác định được thì phải nhờ cán bộ kỹ thuật nhận diện giúp để có cơ sở chọn loại thuốc có hiệu lực cao để trừ loại dịch hại đó. -Chọn những thuốc phù hợp với trình độ sử dụng điều kiện kỹ thuật và phù hợp ở địa phương Có những thuốc trừ dịch hại chỉ phát huy tác dụng trong những điều kiện đồng ruộng ngoại cảnh thích hợp. Ví dụ như khi xử lý thuốc hạt thì đất cần có ẩm độ để thuốc hạt tan ra cây trồng hấp thu được . Nếu ruộng cần xử lý thuốc không đáp ứng được điều kiện trên thì không thể chọn loại thuốc đó để xử lý. Ví dụ ở miền Bắc thường chọn chủ yếu những thuốc có tác dụng diệt trừ miền Nam thường chọn những thuốc có tác dụng lâu dài bảo vệ cây trồng tốt. Vì vậy để trừ bệnh khô vằn ở miền bắc hay dùng Vali - Đối với những dịch hại phải phun thuốc nhiều lần vụ . Ví dụ như sâu tơ hại rau họ thập tự . Không nên sử dụng cùng một loại thuốc trong suốt vụ hoặc từ năm này qua năm khác . . - Nếu cửa hàng bán nhiều loại thuốc có cùng tác dụng đối với loài sâu bệnh mà người nông dân đang cần phòng trừ thì nên ưu tiên mua loại thuốc ít độc hơn cả đối với động vật máu nóng. Đặc biệt khi mua thuốc phòng trừ sâu bệnh cho rau xanh thì ưu tiên chọn mua loại thuốc có thời gian cách ly ngắn nhất. - Nên ưu tiên mua những loại thuốc có tác dụng chọn lọc có hiệu lực trừ sâu bệnh cao nhưng tương đối ít độc đối với sinh vật có ích như ong mật cá ký sinh và thiên địch . - Cần tìm hiểu xem loại thuốc .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    78    1    19-06-2024
32    94    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.