Ngân hàng & Quản trị ngân hàng

Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng thương mại_ Lịch sử hình thành: Từ thợ kim hoàn: Nhận bảo quản tiền gửi, thu phí; Nhận tiền gửi trả phí và bắt đầu kinh doanh tiền gửi để thu lãi; Cung cấp dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền. | Nguyễn Kim Anh Trưởng khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng Chuyen đe Quản trị Ngân hàng Phần 1 Tổng quan về NHTM và quản trị NHTM sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM sử hình thành Thợ kim hoàn Nhận bảo quản tiền gửi, thu phí Nhận tiền gửi, trả phí và bắt đầu kinh doanh tiền gửi để thu lãi Cung cấp dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền trình phát triển Gồm 3 giai đoạn như sau: Giai đoạn 1 sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian: Từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII Đặc điểm: Các NH hoạt động độc lập, chưa tạo thành một hệ thống, với các chức năng hoạt động tương tự như nhau Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Thời gian: Từ thế kỷ XVIII đến cưối thế kỷ IXX Đặc điểm: NH đã hoạt động theo một hệ thống gồm: i/ Nhiều ngân hàng phát hành ii/ Nhiều ngân hàng trung gian Các ngân hàng trong giai đoạn này có đặc điểm như sau sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN