Thông báo số 513/TB-BGTVT

Thông báo số 513/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống cơn bão số 6 và khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 5 gây ra do Bộ Giao thông vận tải ban hành | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 513 TB-BGTVT Hà Nội ngày 06 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCLB VÀ TKCN BỘ GTVT TẠI CUỘC HỌP_ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 6 VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ DO CƠN BÃO SỐ 5 GAY RA Ngày 05 tháng 11 năm 2007 tại Văn phòng Bộ GTVT Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ GTVT đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 6 và khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí Phó Trưởng ban và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Vụ Kế hoạch - Đầu tư Tài chính Vận tải các Cục Giám định và QLCL CTGT Đường bộ Đường sông Đường sắt Hàng hải Hàng không Văn phòng Bộ GTVT Sở Y tế GTVT và Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và các Tổng công ty Hàng hải VN Đường sắt VN. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN tham gia vào việc triển khai nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 6 và khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau 1. Giao Cục Đường bộ VN - Rà soát toàn bộ thiệt hại do cơn bão số 5 và lũ lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây ra trên các tuyến quốc lộ và báo cáo về Bộ trước ngày 10 11 2007 để Bộ tổng hợp báo cáo đề nghị Chính phủ hỗ trợ để khắc phục hậu quả. - Báo cáo phương án khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 bằng vốn dự phòng ngành đường bộ. Để khôi phục lại nguyên trạng ban đầu bước 2 cho phép tiến hành lập Dự án đầu tư. Cục làm văn bản trình Bộ trước ngày 15 11 2007 đồng thời phối hợp làm việc với Vụ KHĐT Ban Chỉ đạo PCLB TKCN Bộ để thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ bằng nguồn vốn từ Ngân sách Trung ương. - Đối với thiệt hại trên các tuyến đường địa phương đề nghị các Sở GTVT GTCC thống kê báo cáo lên cấp tỉnh để đề nghị Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương Văn phòng Ban PCLB TKCN Bộ tổng hợp báo cáo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0