101 Câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp: Tập 11 - NXB Trẻ

101 Câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp: Tập 11 - NXB Trẻ viết về Kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp với mục đích cung cấp thêm một phần kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm thực tế có liên quan đến từng khâu trong kỹ thuật chăn nuôi gà với quy mô khác nhau. | 101 càu hỏi thường gặp trong sản xuất NÔNG NGHlệP Tập 11 ThS. TRẦN VÀN HÒA chử biên KS. VƯƠNG TRUNG SƠN KS. ĐẶNG VĂN KHIÊM fíỹ thuật chăn nuôi TRẦN VÀN HÒA Chủ biên. KS. VƯƠNG TRUNG SƠN - KS ĐẶNG VÀN KHIÊM 101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp Tập 11 KỸ THUẬT CHĂN NỦÔI GÀ CÔNG NGHIỆP NHÀ XUẤT BẢN TRẺ - 2001 Lời giới thiệu Chăn nuôi gà công nghiệp ở mức ta đã có từ lâu và trở thành một trong nlỉĩìng nghề phát triển khá nhanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Với những thuận lợi có được hiện nay về các giống gà cao sản những tiến bộ của ngành thức ăn gia súc đã tạo ra những loại thức ăn có chất lượng cao và những qui trình phòng trị bệnh đã dần dần hoàn chỉnh góp phần đẩy ỉùi những dịch bệnh nguy hiểm. Đó ỉà nền tâng rất quan trọng cho nghề chăn nuôi gà phát triển trong tương lai. Tuy nhiên khi nuôi những giống gà cao sân với những thức ăn chất lượng cao đòi hỏi người chăn nuôi phải hiểu biết về kỹ thuật ở mức độ cao hơn. Trong thực tế việc ứng dụng những tiến bộ đó vào trong sẩn xuất để đạt hiệu quả kinh tê cao thì không phải người chăỉí nuôi nào cũng thực hiện được một cách hoàn chỉnh những sự cô vẫn thường xảy ra trong suốt quá trình chăn nuôi gà đôi khi gây nân những thiệt hại rất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    78    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.