CHAPTER 6: DANH SÁCH LIÊN KẾT

Kiểu dữ liệu tĩnh Khái niệm: Một số đối tượng dữ liệu không thay thay đổi được kích thước, cấu trúc, trong suốt quá trình sống. Các đối tượng dữ liệu thuộc những kiểu dữ liệu gọi là kiểu dữ liệu tĩnh. Một số kiểu dữ liệu tĩnh: các cấu trúc dữ liệu được xây dựng từ các kiểu cơ sở như: kiểu thực, kiểu nguyên, kiểu ký tự . hoặc từ các cấu trúc đơn giản như mẩu tin, tập hợp, mảng . Các đối tượng dữ liệu được xác định thuộc những kiểu dữ liệu này thường cứng ngắt,.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.