CHƯƠNG IX: ĐỒ THỊ

1. Định nghĩa 2. Các khái niệm 3. Biểu diễn đồ thị trong máy tính 4. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 5. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất 6. Bài toán cây khung 7. Tính liên tục các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị hay những bài toán tìm đường đi ngắn nhất cho chúng ta biết hướng đến nhữn gbài toán cây khung và tính liên thông của đồ thị.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.