Cách chăm sóc vết thương ngoài da

Da là bộ phận dễ bị tổn thương nhất. Trong khi làm việc là sinh hoạt, vi khuẩn luôn thường trực trên bề mặt da, chúng sẽ tấn công, gây bệnh Mỗi cm2 da chứa tới con vi khuẩn Da là cơ quan bao bọc, che phủ bên ngoài cơ thể. Đây là hàng rào ngăn cách đầu tiên giữa cơ thể và môi trường. Sự toàn vẹn của da là yếu tố tiên quyết đến khả năng bảo vệ của nó. Chỉ cần mất đi sự toàn vẹn thì da sẽ mất đi khả năng phòng vệ của.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    37    1    26-09-2023
173    64    3    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.