Kiểm soát các quyết định marketing toàn cầu

Mọi kế hoạch marketing đều phản ánh những quyết định của bạn về sản phẩm, giá bán, phân phối và hỗ trợ bán hàng. Khi kế hoạch này liên quan đến việc marketing ra nước ngoài, bạn phải xem xét nhiều chi tiết hơn. Nên thực hiện những quyết định này ở đâu - tại văn phòng trụ sở hay ở những thị trường mà công ty đang phục vụ? Ai nên quyết định việc thiết kế, đóng gói và đặt tên cho sản phẩm nhân viên ở Cleveland hay công ty con đang hoạt động ở Madrid? Ai nên.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    23    1    16-10-2021
122    12    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.