Nghiên cứu thị trường trong marketing online

Bắt đầu 1 kế hoạch marketing online, việc đầu tiên cần thực hiện là vấn đề nghiên cứu: nghiên cứu thị trường, khách hàng , đối thủ. I. Trong nghiên cứu thị trường khách hàng, chúng ta cần xác định rõ: Hành vi của khách hàng trên internet Nhu cầu của khách hàng thể hiện trên internet Thị trường khách hàng hoạt động Phân loại khách hàng Những câu hỏi cần đặt ra: Khách hàng tiềm năng của bạn xuất hiện ở đâu? Vì sao họ xuất hiện ở đó và tần suất như thế nào? Nhu cầu về sản phẩm dịch vụ đó là cao,.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.