Xác định thành phần liên quan

Thành phần liên quan là bất kỳ ai quan tâm dù chỉ một khía cạnh kết quả của dự án. Đó cũng sẽ là người đánh giá thành công hay thất bại của dự án. Các thành viên trong nhóm dự án, khách hàng và ban lãnh đạo đều là những thành phần liên quan. Để xác định các thành phần liên quan trong dự án của bạn, hãy chú ý tới những điểm sau: • Những chức năng của cá nhân sẽ chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động hay kết quả của dự án. • Những yếu tố.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.