Luận văn: Hoạch định chương trình Marketing năm 2011 cho một sản phẩm của Công ty liên doanh cơ điện Việt- Nga

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn hướng tới tối đa hoá lợi nhuận. Từ đó doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước. Muốn giải quyết các vấn đề này các doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường để từ đó xác định hướng sản xuất phát triển cho phù hợp đồng thời doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt trong điều kiện. | Theo những phân tích ở trên thì công ty nên tiếp tục kinh doanh sản phẩm máy khoan điện. Vì công ty có khả năng kết hợp điểm mạnh với cơ hội để phát triển, khắc phục điểm yếu và giảm bớt đe dọa. Vấn đề là trước hết công ty phải khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của mình bằng chiến lược marketing phù hợp cùng sự nhay bén, chuyên nghiệp trong hoạt động tiếp thị. Trong ngắn hạn công ty phải tăng cường phương thức bán hàng và dịch vụ trực tiếp tới các khách hàng. Thông qua các đại lý và nhà phân phối để đưa sản phẩm đến các thị trường đã có và thị trường tiềm năng bằng các hình thức như: bán hàng tại hệ thống các cửa hàng, bán hàng tại showroom, giao hàng đến tận tay, bán hàng dùng catalog, bán hàng qua điện trung xây dựng bộ phận mar và phát triển sản phẩm mạnh bằng cách tuyển dụng, đào tạo lại để đội ngũ này có đủ khả năng chuyên môn đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Từ sự khẳng định uy tín ở những thị trường này, khi đã có nhiều người biết đến sản phẩm của mình, bước tiếp theo công ty sẽ thực hiện chiến lược cạnh tranh phù hợp đối với các hãng khác để mở rộng thị trường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
347    38    2    27-09-2023
83    35    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.