NGÂN HÀNG XIN NỚI TÍN DỤNG LÀM “CỦA ĐỂ DÀNH”

Vốn cho vay tăng vài phần trăm và còn xa mới vượt chỉ tiêu được cấp đầu năm, nhưng nhiều nhà băng vẫn ồ ạt xin nới như muốn dự phòng khả năng chính sách tiền tệ mở rộng vào cuối năm. Trong số 23 nhà băng xin nới hạn mức tăng trưởng tín dụng, 10 ngân hàng đã được chấp thuận, với mức cấp mới dao động 27-30%. Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, 10 ngân hàng thương mại này đều có tình hình tài chính lành mạnh, đã dùng hơn nửa hạn mức cấp từ đầu năm. Bản.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    8    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.