Ngọc trúc tiêu đờm chống viêm

Ngọc trúc (Polyvonaturn officinale All) thuộc họ thiên môn (Aspragaceae) là một cây thảo, sống nhiều năm. Mùa hoa: tháng 3 – 5; mùa quả: tháng 6 – 9. Cây sinh trưởng tốt và phát triển ở vùng có khí hậu mát lạnh. Người dân còn khai thác và sử dụng một cây khác chi Disporopsis và gọi tên Việt là ngọc trúc hoàng tinh (vì cây có hình dáng vừa giống ngọc trúc, vừa giống hoàng tinh). Những người làm thuốc coi ngọc trúc hoàng tinh cũng có tính vị, công năng như ngọc trúc và có thể dùng.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    59    5    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.