Thanh toán quốc tế Options (Hợp đồng quyền chọn)

Giao dịch đầu tiên của thị trường quyền chọn bán và quyền chọn mua bắt đầu ở châu Âu và Mỹ từ đầu thế kỷ XVIII. Đầu những năm 1900, 1 nhóm công ty đã thành lập Hiệp hội những nhà môi giới và kinh doanh quyền chọn, nhằm cung cấp kỹ thuật để đưa những người mua và những người bán lại với nhau. | Thanh toán quốc tế Options (Hợp đồng quyền chọn) Nhóm 3 Trần Ngọc Thảo Nguyễn Thị Liễu Trinh Nguyễn Thị Băng Trâm Nguyễn Thị Kim Nhớ Ngô Thị Hồng Nhung Cao Ngọc Giao Phạm Tiền Giang NỘI DUNG I. Lịch sử thị trường Option II. Khái niệm III. Các chủ thể tham gia thị trường Option IV. Phân loại V. Chức năng VI. Mục đích VII. Định giá quyền chọn VIII. Chiến lược sử dụng quyền chọn Giao dịch đầu tiên của thị trường quyền chọn bán và quyền chọn mua bắt đầu ở châu Âu và Mỹ từ đầu thế kỷ XVIII. Đầu những năm 1900, 1 nhóm công ty đã thành lập Hiệp hội những nhà môi giới và kinh doanh quyền chọn, nhằm cung cấp kỹ thuật để đưa những người mua và những người bán lại với nhau. I. Lịch sử thị trường Option: Option Thị trường 4/1973 cổ phiếu Chicago Board of Trade lập Chicago Board Option Exchange 1975 cổ phiếu - TTCK Mỹ (AMEX) - TTCK Philadelphia (PHLX) 1976 cổ phiếu TTCK Pacific (PSE) Khoảng đầu thập niên 80 KLGD tăng nhanh chóng. TT Option đối với ngoại tệ, chỉ số CK và HĐ future đã phát . | Thanh toán quốc tế Options (Hợp đồng quyền chọn) Nhóm 3 Trần Ngọc Thảo Nguyễn Thị Liễu Trinh Nguyễn Thị Băng Trâm Nguyễn Thị Kim Nhớ Ngô Thị Hồng Nhung Cao Ngọc Giao Phạm Tiền Giang NỘI DUNG I. Lịch sử thị trường Option II. Khái niệm III. Các chủ thể tham gia thị trường Option IV. Phân loại V. Chức năng VI. Mục đích VII. Định giá quyền chọn VIII. Chiến lược sử dụng quyền chọn Giao dịch đầu tiên của thị trường quyền chọn bán và quyền chọn mua bắt đầu ở châu Âu và Mỹ từ đầu thế kỷ XVIII. Đầu những năm 1900, 1 nhóm công ty đã thành lập Hiệp hội những nhà môi giới và kinh doanh quyền chọn, nhằm cung cấp kỹ thuật để đưa những người mua và những người bán lại với nhau. I. Lịch sử thị trường Option: Option Thị trường 4/1973 cổ phiếu Chicago Board of Trade lập Chicago Board Option Exchange 1975 cổ phiếu - TTCK Mỹ (AMEX) - TTCK Philadelphia (PHLX) 1976 cổ phiếu TTCK Pacific (PSE) Khoảng đầu thập niên 80 KLGD tăng nhanh chóng. TT Option đối với ngoại tệ, chỉ số CK và HĐ future đã phát triển ở Mỹ. Ngoại tệ PHLX (giao dịch đầu tiên.) Chỉ số CK S&P 100 và S&P 500 Thị trường Chicago Board Option Exchange chỉ số CK của 1 số thị trường chính AMEX chỉ số NYSE NYSE Hầu hết các thị trường đều giao dịch Option đối với những HĐ future. hợp đồng future về bắp Chicago Board of Trade II. Khái niệm: Quyền chọn là công cụ tài chính phái sinh Người mua Mua quyền chọn đó có hay ko thực hiện quyền Không bắt buộc phải mua hoặc bán Một tài sản cơ sở nào đó với 1 số lượng xác định Ở một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai Người bán Bắt buộc phải mua hoặc bán - Những người phòng ngừa rủi ro: Là những tổ chức tài chính và phi tài chính hay những cá nhân, tham gia thị trường quyền chọn. Họ tham gia thị trường với tư cách là những người mua các quyền chọn để bảo hiểm các rủi ro về sự biền động của giá cả, tỉ giá, lãi suất - Các nhà đầu tư, đầu cơ: Là các cá nhân, các tổ chức tài chính và phi tài chính, tham gia vào thị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    26    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.