Báo cáo " Một số ý kiến về việc thay đổi người tiến hành tố tụng "

Sau khi Cách mạng tháng 8/1945 thành công, ngày 02/9/1945 Hồ Chủ tịch công bố bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 10/10/1945 thay mặt Chính phủ lâm thời Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh số 46 thành lập đoàn thể luật sư trong nước, công nhận sự ra đời của tổ chức Luật sư Việt Nam. Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng khi thành lập nước, mặc dù Hiến pháp chưa được Quốc hội thông qua, tổ chức Luật sư đã hình thành và công khai được ghi nhận. Chính.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.