Hướng dẫn cài đặt hệ thống mạng Bootrom WinXP với phần mềm

Hệ điều hành cho máy chủ có thể là: Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced server. Tốt nhất nên chọn Windows 2000 Advanced server và cài bản service pack mới nhất (hiện tại là service pack 4) | HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG BOOTROM WINXP với phần mềm CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT Máy chủ - Hệ điều hành cho máy chủ có thể là Windows XP Windows 2000 Professional Windows 2000 Server or Windows 2000 Advanced server. T ốt nhất nên chọn Windows 2000 Advanced server và cài bản service pack mới nhất hiện tại là service pack 4 - Đĩa cứng Tuỳ theo cách cài đặt là dùng chung ổ cứng Share Image hoặc riêng mỗi ổ cứng cho client Private Image để chọn cho phù hợp. VD nếu cài theo kiểu Share Image cho tất cả các client bạn chỉ cần ổ cứng khoảng 15GB cũng đủ Trong trường hợp cài Private Image VD mỗi image client là hệ thống mạng của bạn có 20 client thì phần ổ cứng của máy chủ để chứa các image của tất cả 20 client là 20 70GB vì vậy bạn có thể dùng ổ 80GB cho hệ thống mạng. Ỏ cứng phải chọn loại 7200rpm hoặc tốt hơn nữa là SCSI . Máy con Client Máy con có thể chạy bootrom với Windows2000 Professional hoặc WindowsXP Professional tuy nhiên trong bài này ch ỉ đề cập đến WindowsXP Proessional mà thôi. - Mỗi máy con phải có 1 card mạng với bootrom PXE version hoặc cao hơn . Card mạng phải thuộc 1 trong 3 loại sau 3com905C Intel Pro 100 RTL8139. Trong bài hướng dẫn này tôi dựa trên theo mô hình như sau 1. Máy chủ cài Windows2000 Server chưa cài service pack cấu hình Domain cài sẵn dịch vụ DHCP ổ cứng được định dạng theo NTFS. Giao thức chính làTCP IP với địa chỉ được khai báo cho máy chủ là . Tạo sẵn các account cho máy con từ USER01 USER02 USER03. 2. Máy client chuẩn bị sẵn một máy client có ổ cứng gọi là ổ cứng tham khảo đã cài sẵn Windows XP update các b ản sửa lỗi để chống virus và các ứng dụng cần thiết như Microsoft Office font. Tạo một account - chẳng hạn là USER01 với quyền admin và khi khởi động sẽ tự động log on bằng user này. Trong phần Computer name khai báo tên là USER01 còn ở phần khai báo về mạng ta Pham Luong Tuan - Diễn Đàn VNN1 1 khai báo Workgroup mặc dù khai báo domain hay workgroup đều được nhưng nên khai báo workgroup để .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.