Nghiên cứu sự cháy nhiên liệu thể khí (Gas)

CHÁY NHIÊN LIỆU THỂ KHÍ. 1 Sự bắt cháy của hỗn hợp khí và lý thuyết tự cháy. Quá trình cháy xảy ra qua hai giai đoạng: Giai đoạn bắt lửa và giai đoạn cháy kiệt. Giai đoạn bắt lửa là giai đoạn chuẩn bị cho quá trình cháy. Ởgiai đoạn này chất cháy và chất ô y hoá tiến hành phản ứng oxy hoá chậm chạp không ngừng tíchlỹ nhiệt lượng và các phân tử hoạt tính, đến lúc nào đó nhiên liệu sẽ bắt cháy. Xét về mặt nhiệt động hoá học, có hai loại bắt lửa: bắt.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.