NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG”

Ở nước ta, công tác cán bộ luôn đặt ở trung tâm sự chú ý của Đảng. Đảng ta luôn quán triệt lời dạy của Bác Hồ :"cán bộ là gốc của mọi công việc", “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém".(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị QG, HN 1995, tập 5, trang 269). | Quyết định số 119-QĐ/TU ngày 29/8/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang đã lấy ngày 10/9/1951 là ngày truyền thống của Trường. Thời kỳ từ 1963-1996, do hợp nhất 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thành tỉnh Hà Bắc, trường mang tên Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ. Sau khi tái thành lập tỉnh, ngày 05/4/1997, Tỉnh uỷ Bắc Giang đã ra Quyết định số 98-QĐ/TU thành lập Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Tính đến nay, tuy mới hơn 10 mười năm tái lập, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, giảng viên, Trường Chính trị đã đạt được những kết quả bước đầu: Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng nhiều bằng khen; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (2001), Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2005). Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đòi hỏi Trường Chính trị tỉnh phải không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    40    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.