TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - CHƯƠNG 2 ĐiỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC

Các loại động cơ DC thông dụng Đặc tính động cơ DC Đặc tính động cơ DC Đặc tính động cơ DC kích từ độc lập Đặc tính động cơ DC kích từ nối tiếp Đặc tính động cơ DC kích từ nối tiếp Động cơ DC kích từ độc lập: |E| |V| và dòng iư chảy theo hướng ngược lại so với chế độ động cơ. Cần có hệ thống BBĐ-ĐC thích hợp Động cơ DC kích từ nối tiếp: Nối động cơ như một động cơ kích từ song song, hoặc dùng bộ chopper có cấu hình thích. | Chương 2 ĐiỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC Các loại động cơ DC thông dụng Đặc tính động cơ DC Đặc tính động cơ DC Đặc tính động cơ DC kích từ độc lập Đặc tính động cơ DC kích từ nối tiếp Đặc tính động cơ DC kích từ nối tiếp Sơ lược các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC Điều khiển điện trở phần ứng Điều khiển điện áp phần ứng Điều khiển từ thông Điều khiển hỗn hợp điện áp phần ứng và từ thông Hãm tái sinh Động cơ DC kích từ độc lập: |E| > |V| và dòng iư chảy theo hướng ngược lại so với chế độ động cơ. Cần có hệ thống BBĐ-ĐC thích hợp Động cơ DC kích từ nối tiếp: Nối động cơ như một động cơ kích từ song song, hoặc dùng bộ chopper có cấu hình thích hợp Hãm động năng động cơ DC kích từ độc lập Hãm động năng động cơ DC kích từ nối tiếp Hãm ngược Ví dụ tính toán Ví dụ tính toán Ví dụ tính toán Ví dụ 3 (tt) Hệ Máy phát – Động cơ (Hệ F-Đ) Hệ Máy phát – Động cơ (Hệ F-Đ) Tổng quan về hệ thống Bộ chỉnh lưu – Động cơ Các dạng mạch thông dụng Chỉnh lưu tia 1 pha Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần Các dạng mạch thông dụng Chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển bán phần Chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển toàn phần Các dạng mạch thông dụng Đánh giá chất lượng hệ thống Đánh giá chất lượng hệ thống Điện áp ngõ ra của bộ chỉnh lưu Điện áp ngõ ra của bộ chỉnh lưu Điện áp ngõ ra của bộ chỉnh lưu Khảo sát đáp ứng của hệ thống BCL + ĐC Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần Ảnh hưởng Lư lên đặc tính cơ của hệ thống Chỉnh lưu 1 pha ĐK bán phần + ĐCDC Ảnh hưởng Lư lên đặc tính cơ của hệ thống Chỉnh lưu 1 pha ĐK bán phần + ĐCDC Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần Ảnh hưởng Lư lên đặc tính cơ của hệ thống Chỉnh lưu 1 pha ĐK toàn phần + ĐCDC Ảnh hưởng Lư | Chương 2 ĐiỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC Các loại động cơ DC thông dụng Đặc tính động cơ DC Đặc tính động cơ DC Đặc tính động cơ DC kích từ độc lập Đặc tính động cơ DC kích từ nối tiếp Đặc tính động cơ DC kích từ nối tiếp Sơ lược các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC Điều khiển điện trở phần ứng Điều khiển điện áp phần ứng Điều khiển từ thông Điều khiển hỗn hợp điện áp phần ứng và từ thông Hãm tái sinh Động cơ DC kích từ độc lập: |E| > |V| và dòng iư chảy theo hướng ngược lại so với chế độ động cơ. Cần có hệ thống BBĐ-ĐC thích hợp Động cơ DC kích từ nối tiếp: Nối động cơ như một động cơ kích từ song song, hoặc dùng bộ chopper có cấu hình thích hợp Hãm động năng động cơ DC kích từ độc lập Hãm động năng động cơ DC kích từ nối tiếp Hãm ngược Ví dụ tính toán Ví dụ tính toán Ví dụ tính toán Ví dụ 3 (tt) Hệ Máy phát – Động cơ (Hệ F-Đ) Hệ Máy phát – Động cơ (Hệ F-Đ) Tổng quan về hệ thống Bộ chỉnh lưu – Động cơ Các dạng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    59    1    27-09-2023
24    63    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.