Om en door den Peloponnesus. Naar het Fransch van B. DE JANDIN

Het uit lage huizen bestaande moderne Korinthe. Als men voor de eerste maal in een onbekend land aan wal stapt, volkomen verschillend van de streken die men kent, gebeurt het niet zelden, dat de indrukken uit den eersten tijd het levendigst zijn en ook het meest juist blijken, omdat ze volkomen natuurlijk en spontaan zijn. Zoo is mijn indruk van de aankomst te Athene, waar ik de betrekking van attaché bij onze legatie zou waarnemen, diep in mijn geheugen gegrift. Ik was inderdaad bewogen door de oneindige majesteit van de ruïnen en de grootschheid der mij omringende herinneringen aan.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    0    27-07-2021
10    11    1    27-07-2021