Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Cần Thơ

Tham khảo bài viết đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh cần thơ , luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thông qua việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm tín dụng của BIDV chi nhánh Cần Thơ, chúng ta biết được những điểm khách hàng hài lòng cũng như chưa hài lòng về dịch vụ này. Phần nhiều khách hàng có lòng tin rất lớn vào uy tín, danh tiếng của BIDV và đánh gái rất cao chất lượng dịch vụ của cán bộ nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên nhìn một cách tổng quan thì khách hàng vẫn chưa thực sự hài lòng nhiều về một số tiêu chí như lãi suất, số lượng chi nhánh giao dịch đặc biệt là điều kiện vay vốn. Ngoài ra đề tài cũng đưa ra một số nhân tố khác liên quan đến việc cũng cấp sản phẩm tín dụng ngân hàng cho khách hàng đánh giá. Từ thực tế trên, một số khách hàng đóng gáp một số ý kiến của mình để sản phẩm tín dụng của ngân hàng phát triển hơn. Dựa vào đó, luận văn cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và hoàn thiện tốt hơn việc cung cấp sản phẩm tín dụng cho ngân hàng. Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu và đánh giá, đề tài còn một số hạn chế nhất định nên giải pháp đưa ra chỉ dừng lại ở mức độ đề xuất chưa có đánh giá tính khả thi.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    7    1    27-07-2021