7 vấn đề cần tránh khi triển khai DNS

1. Sử dụng các phiên bản cũ của BIND - Tất cả, trừ phiên bản hiện hành là BIND 9 ( và ), đều có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng. Các hacker có thể khai thác lỗ hổng này để phá hoại các máy chủ của bạn, xâm nhập vào các host đang sử dụng chúng và còn nhiều hơn thế nữa 2. Đặt tất cả máy chủ tên chứng thực cùng một subnet - thất bại của một thiết bị đơn lẻ - như một switch hay router - hoặc người dùng không thể kết nối Internet khi họ muốn.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    12    1    05-08-2021