10 điều gây bực mình nhất ở web

Chúng tôi thực hiện đối với nhiều khách tại một forum trực tuyến để xác định những gì họ cho là bực mình đối với Web, sau đó để nghị các độc giả bình chọn xem vấn đề nào mà họ thấy trầm trọng nhất. Với mỗi mức, chúng tôi đã phân biệt chúng bằng hệ số trầm trọng - phần trăm độc giả tỏ ra “rất bực mình” hay “tức đến phát điên” bởi vấn đề đó. Chúng ta sẽ bắt đầu với những thành phần mà các độc giả của chúng tôi cảm thấy khó chịu nhất. Chính sách.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    0    27-07-2021