Cập nhật thủ công cho Kaspersky Antivirus

Để cập nhật thủ công, bạn cần thực hiện hai bước: Bước 1: truy cập website để tải file cập nhật cơ sở dữ liệu về máy. Bước 2: thiết lập chương trình nhận dạng tập tin cơ sở dữ liệu mới. Cụ thể, trước tiên bạn truy cập vào đây để bắt đầu tiến hành cập nhật. Sau đó, cần xác định phiên bản mà bạn đang sử dụng, đó là phiên bản Kaspersky , nhấn tiếp vào liên kết tương ứng với phiên bản 7 tại đây. Tại trang thông tin cập nhật, bạn sẽ thấy sáu tập tin được chia làm.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    7    1    24-07-2021