Control Panel: Các tùy chọn về khu vực và ngôn ngữ

1/ Thẻ Regional Option: Các quy định đối với khu vực Khung Standards and formats là những định dạng ảnh hưởng đối với đơn vị của tiền tệ, số, ngày, giờ. Theo mặc định là English (United State) định dạng theo kiểu Mỹ. Với cách trình bày ở phần Sample ngay phía dưới. Có thể bấm vào dấu mũi tên tại khung này, một danh sách xổ ra cho chúng ta tùy chọn. Một cách quy định khác là bấm nút Customize để có hộp Customize Regional Options rồi sửa đổi các quy định bên trong bao gồm: .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG