Dọn dẹp Registry có thực sự cần thiết?

Sau đó đến thời kỳ Windows Registry được đưa vào sử dụng, mỗi khóa trên Registry tương tự với mỗi tiêu đề của tập tin .ini và có giá trị tương tự như các mục dưới phần tiêu đề tập tin .ini. Tuy nhiên, các khóa Registry có thể lồng nhiều khóa con với chuỗi kí tự hay dữ liệu nhị phân trong khi các tập tin .ini không hỗ trợ đặc tính này. Dọn dẹp định kỳ Registry có thực sự cần thiết hay không? Hive và khóa? Registry là tập hợp các khóa, khóa con và giá trị trong registry,.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG