Dreamweaver tích hợp Photoshop

Người dùng Macromedia Studio có lẽ phải mất một lúc để mở Photoshop khi nhấn đúp vào hình ảnh trên trang Dreamweaver (trước đây, tiện ích Fireworks của Macromedia xử lý những tác vụ như vậy). Nhưng khi Dreamweaver và Photoshop kết hợp tốt với nhau thì việc này trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều. Dùng thử một phiên bản của Dreamweaver CS3, nó có giá 399USD, hoặc nếu bạn muốn mua một phần của Creative Suite 3 Design Premium thì phải trả 1799USD (hoặc 599USD cho nâng cấp từ CS2); hoặc Creative Suite 3 Web Premium (giá 1599USD, hoặc.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG