Giải pháp tăng hiệu suất ứng dụng doanh nghiệp và bảo mật truy cập từ xa

Tăng tốc truy cập tới ứng dụng Hyperion lên đến 60% Carlsber vốn sử dụng ứng dụng Hyperion cho việc báo cáo và phân tích chi tiết từ hơn 70 công ty con trên toàn cầu và những bộ phận chức năng của tập đoàn. Hyperion được đặt tập trung tại trung tâm dữ liệu của công ty ở Copenhagen. Tuy nhiên, việc hiệu suất ứng dụng thấp đối với những người dùng ở một số công ty con đang làm cản trở hiệu quả và năng suất của họ. Nhiều người dùng cũng truy cập tới ứng dụng Hyperion.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    6    0    24-07-2021