Microsoft chia sẻ các định dạng file Office cũ

Các chi tiết kỹ thuật cho định dạng file nhị phân này được sử dụng bởi Word, Excel và PowerPoint sẽ được cung cấp thông qua chương trình Open Specification Promise (OSP) của Microsoft, đây là chương trình mà hãng khổng lồ phần mềm này đã sử dụng để phát hành rộng rãi một loạt các chỉ tiêu kỹ thuật của hãng. Các chỉ tiêu kỹ thuật đang tồn tại sẽ được cung cấp gồm có tất cả các định dạng file nhị phân đã được sử dụng trong các phát hành của bộ ứng dụng desktop từ Office 97 đến.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG