Microsoft đưa ra các điều kiện tiên quyết của Vista SP1

Hai nâng cấp đã được cung cấp đến người dùng thông qua Windows Update – và sẽ tự động download cũng như cài đặt trên đa số các máy tính đang chạy hệ điều hành Windows Vista – thực hiện một số thay đổi đối với các thành phần cài đặt của hệ điều hành này. Chúng theo sau các điều kiện tiên quyết khác đã được đưa ra vào tháng trước. “Cả hai điều kiện tiên quyết của Windows Vista SP1 này đều được nhấn mạnh là rất quan trọng và sẽ tự động cài đặt nếu bạn thiết lập.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG