Những tính năng mới ở phiên bản Beta IE8

Có khá nhiều thay đổi cũng như bổ sung về tính năng trong phiên bản IE8. Tuy nhiên, trong bản Beta 1 vừa được phát hành, người dùng chỉ mới được tiếp xúc với một số thay đổi nhỏ như phần menu ngữ cảnh khi phải chuột lên 1 đối tượng sẽ có một danh sách các dịch vụ gắn liền với đối tượng đó hoặc có thể chọn lựa các dịch vụ này từ nút "Activities" trên thanh công cụ (toolbar) của IE8. Các dịch vụ trong menu ngữ cảnh (Activities) này hoạt động dựa trên các mẫu XML.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG