Nội dung giáo trình chứng chỉ SCNP

Với các bài học hướng dẫn từ phần căn bản nhất là mô hình TCP/IP, cách chia Subnet (mạng con), tính địa chỉ Subnet Mask trình bày theo những thủ thuật rất dễ hiểu, cho đến những kỹ năng thiết thực như giám sát mạng, phân tích packet signature, xây dựng tường lửa, triển khai hệ thống HoneyPot, hệ thống dò tìm xâm phạm IDS hay viết, áp dụng và duy trì các chính sách bảo mật cho mô hình doanh nghiệp khiến cho SCNP là một trong những lựa chọn hàng đầu hiện nay khi muốn nghiên cứu về.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG