Sử dụng NSLOOKUP để chuẩn đoán DNS Server

Thông tin cơ bản NSLOOKUP có một cú pháp khá phong phú và có thể là hơi lộn xộn một chút đối với những ai chưa thông thạo về nó. Chính vì vậy, bạn hãy bắt đầu với một số những kiến thức cơ bản. Mặc dù NSLOOKUP tồn tại trong cả UNIX và Windows, nhưng có một số sự khác biệt theo cách nó thực hiện trong hai hệ điều hành này. Tuy nhiên trong bài này chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu về phiên bản Windows. Thứ đầu tiên cần hiểu về NSLOOKUP là khi sử dụng lệnh NSLOOKUP, nó.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG