Sử dụng tiện ích Accessibility trong Win XP

Bấm chuột vào nút Start, bấm chọn All Program, bảng menu xuất hiện, dò chuột trong danh sách này đếnAccessories, lại thêm một menu con được hiển thị, đưa trỏ chuột đến phần Accessibility. Menu thứ ba trình bày 5 phần của Accessibility. Trong đó: 1/ Accessibility Wizard: Hướng dẫn người dùng từng bước một khai thác tính năng này một cách dễ dàng. Khi bấm chuột vàoAccessibility Wizard một hộp mở ra, bấm chuột vào nút Next. Hộp thứ 2 xuất hiện với tiêu đề là Text size, mục đích là giúp người dùng điều chỉnh kích cỡ của các.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG