Sự thật về tiến trình tự động chạy CTFMON.EXE

Loại 1: Đây là một dịch vụ của bộ phần mềm Office có nhiệm vụ khởi chạy Alternative User Input Text Input Processor và Office Language Bar. Dịch vụ này giám sát hoạt động nhập liệu của người dùng để cung cấp các phương pháp nhập liệu thích hợp như giọng nói, viết tay, bàn phím. Tiến trình sẽ được cài cùng với bộ Office khi bạn chọn Alternative User Input trong Office Shared Features. Để vô hiệu hóa tiến trình này bạn thực hiện như sau (áp dụng với Windows XP Professional): Vào Start Control Panel -.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG