Tạo lập Weblog/Blog

Một Weblog hay gọi tắt là Blog là một trang thông tin trực tuyến thường xuyên được cập nhật, được tổ chức theo ngày tháng và chứa bất cứ những gì chủ nhân tạo ra nó muốn thông tin. Có thể nói, blog là những website cá nhân phi thương mại đơn giản. Hiện nay, blog đã trở nên một công cụ truyền thông phổ biến như dịch vụ tin nhắn nhanh (instant message) đang là trào lưu của thời đại. Bất kể được sử dụng như một cuốn nhật ký trực tuyến, một diễn đàn tự do về chính.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    26    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG