Tiêu diệt Spyware

Thoạt đầu, phần mềm chống virus chuyên trị virus và sâu, còn phần mềm chống spyware chuyên trị spyware và adware. Sự phân biệt rõ ràng này giờ đã không còn. Sự suy giảm virus macro và sâu email đã buộc các công ty phát triển phần mềm chống virus phải tìm kiếm mục tiêu khác để chiến đấu, và sự phức tạp của spyware làm cho nó trở thành kẻ địch hết sức nguy hiểm. Trong thử nghiệm gần đây, các công cụ chống virus đã tỏ ra hiệu quả trong cuộc chiến chống Trojan horse, các chương trình.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
19    31    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG