Tin tức về dự án có tên mã Oslo

Quay lại với các kiến trúc hướng dịch vụ Oslo không những là một sản phẩm mà còn là một dự án để nâng cấp các công nghệ của Microsoft cho các kiến trúc hướng dịch vụ và cho các ứng dụng hỗn hợp được xây dựng trên các kiến trúc đó. Kiến trúc hướng dịch vụ là một trong những chức năng của các ứng dụng doanh nghiệp chính (ví dụ như hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp của một công ty [ERP]) được cung cấp như các dịch vụ web, các thành phần phần mềm có khả năng.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    24-07-2021