Windows Live Mesh: Windows trực tuyến cho mọi người

"Live Mesh được phát triển trong hai năm với sự nỗ lực hết mình từ đội ngũ phát triển" - Ray Ozzie, kỹ sư trưởng bộ phận phần mềm của Microsoft, chia sẻ - "Nếu thành công, Live Mesh sẽ thay đổi cách thức các máy tính cùng những thiết bị khác tương tác với nhau và với những dịch vụ Internet. Microsoft mong muốn dữ liệu và các ứng dụng có thể được truy xuất từ bất cứ nơi đâu, offline hay online, sử dụng bất kỳ thiết bị nào". Để thực hiện được mong muốn này, Microsoft đã.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG