Yahoo mash! cái nhìn đầu tiên và thư mời miễn phí

Yahoo Mash: Mạng xã hội từ Yahoo Cũng như những MXH khác, Yahoo! Mash cung cấp cho người sử dụng một profile của riêng họ và giao diện của nó cũng rất ấn tượng, do được lập trình 100% dựa vào kỷ thuật lập trình ajax nên người sử dụng không phải refresh trang web của mình mỗi khi có sự thay đổi một thứ gì đó trong profile của họ. Yahoo! Mash vừa có một khái niệm mới trong việc biên tập profile được gọi là khái niệm "Wiki" cho phép người sử dụng biên tập profile của mình, thế nhưng.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    8    0    05-08-2021