Quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực

Trừng phạt thân thể trẻ em là các hành vi, thái độ, lời nói do người lớn hoặc người có quyền gây ra nhằm giáo dục trẻ nhưng làm tổn thương các em về thể xác hoặc tinh động nhóm: - Mỗi người hãy kể lại 1 trường hợp TPTTTE trong thực tiễn mà mình đã trải qua khi còn nhỏ hoặc đã đọc, đã nghe hay đã chứng kiến - Mỗi nhóm chọn 1 trường hợp điển hình nhất để chia sẻ trước lớp. Chú ý làm rõ: Việc đó xảy ra ở đâu? Xảy ra như thế nào? Việc đó đã để lại những hậu quả. | QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY BÀI 1. THỰC TRẠNG TRỪNG PHẠT THÂN THỂ TRẺ EM Ở VIỆT NAM, NGUYÊN NHÂN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHẤM DỨT TRỪNG PHẠT THÂN THỂ TRẺ EM BÀI 2. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GDKLTC BÀI 3. THAY ĐỔI QUAN NIỆM NHẬN THỨC VỀ TPTT TRẺ EM BÀI 4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC NỘI DUNG TẬP HUẤN BÀI TRẠNG TRỪNG PHẠT THÂN THỂ TRẺ EM Ở VIỆT NAM, NGUYÊN NHÂN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHẤM DỨT TPTT TRẺ EM 1. Thế nào là TPTTTE? 2. Thực trạng 3. Nguyên nhân của thực trạng TPTTTE ở Việt Nam 4. Sự cần thiết phải chấm dứt TPTTTE 1. Thế nào là TPTTTE? Trừng phạt thân thể trẻ em là các hành vi, thái độ, lời nói do người lớn hoặc người có quyền gây ra nhằm giáo dục trẻ nhưng làm tổn thương các em về thể xác hoặc tinh thần. Trừng phạt thân thể bao gồm: Tát, đánh, véo Dùng vật để đánh Kéo tai, giật tóc Buộc trẻ phải ở trong một tư thế không thoải .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG