Quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực-Bài 2

nào là giáo d c k lu ế ụ ỷ ật tích cực? Giáo dục KLTC là giáo dục dựa trên nguyên tắc: Vì lợi ích tốt nhất của trẻ, Không làm tổn thương đến thể xác và inh thần của trẻ, Có sự thỏa thuận giữa người lớn-trẻ em, Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của i ích c a vi c s d ng các bi n pháợ ủ ệ ử ụ ệ p GDKLTC: * Đối với HS: Có nhiều cơ hội chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, được mọi người quan tâm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến. Tích cực,. | QUẢN LÝ LỚP HỌC BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY BÀI 2. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GDKLTC nào là giáo dục kỷ luật tích cực? ích của việc sử dụng các biện pháp GDKLTC: nào là giáo dục kỷ luật tích cực? - Giáo dục KLTC là giáo dục dựa trên nguyên tắc: + Vì lợi ích tốt nhất của trẻ + Không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của trẻ + Có sự thỏa thuận giữa người lớn-trẻ em + Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ ích của việc sử dụng các biện pháp GDKLTC: * Đối với HS: - Có nhiều cơ hội chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, được mọi người quan tâm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến. - Tích cực, chủ động hơn trong học tập. - Tự tin trước đám đông - Phát huy được khả năng của mình. * Đối với GV: -Giảm được áp lực quản lý lớp học vì HS hiểu và tự giác chấp hành kỷ luật. -Xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò; GV được HS tin tưởng, tôn trọng. -Nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, nâng cao chất lượng giáo dục. -Được sự đồng tình của gia đình HS và XH.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    11    1    24-07-2021