Luận Văn: Nghiên Cứu Định Lượng Selen Có Trong Các Chế Phẩm Thuốc Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử

Những năm đầu của thế kỷ 20, sếlen được nhìn nhận như một nguyên tố độc hại, nó có thể gây què và tử vong cho các động vật ăn cỏ. Cho đến những năm 1960, tác dụng có lợi của Selen mới được công nhận, ở một nồng độ nhất định, Selen được nhìn nhận như một nguyên tố vi lượng thiết yếu cho người và động vật. Các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng Selen có vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp tế bào vì Ịịên quan đến sinh tổng hợp Co- Enzym.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    9    1    27-07-2021