Luận Văn: Nghiên cứu phương pháp chiết xuất và định lượng norfloxacin trong dịch sinh học

Đề tài đã góp phần phát triển phương pháp nghiên cứu phân tích thuốc trong dịch sinh học nói chung và đối với dược chất norfloxacin nói riêng. - Đã xây dựng được phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học tin cậy, đơn giản, phù hợp với hoàn cảnh của phòng thí nghiệm trong nước. Điều đó làm củng cố thêm sự tin cậy vào năng lực nghiên cứu của các cán bộ làm công tác phân tích trong các viện, trung tâm nghiên cứu của Việt Nam. - Đề tài đã đề xuất.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG