Đề tài " The two possible values of the chromatic number of a random graph "

Given d ∈ (0,∞) let kd be the smallest integer k such that d

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    52    16    24-07-2021
306    5    1    24-07-2021