Mẫu Bảng tính hao mòn tài sản cố định

Mẫu bảng tính hao mòn tài sản cố định theo Bộ tài chính. | Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm : STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định Số hiệu tài sản cố định Số hao mòn tính trong năm nay Ghi chú Cộng : Lập, ngày tháng năm Người lập sổ Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) 2

TÀI LIỆU XEM NHIỀU